Close

Sisi

Paradox in Egyptische machtsverhoudingen

In 2011 werden er voor het eerst sinds lange tijd vrije democratische verkiezingen uitgeschreven in Egypte.1 Sinds 1956 kende Egypte een periode van presidentiĆ«le of militaire alleenheerschappij onder Nasser, Sadat en Mubarak. Elk van deze drie mannen bekleedde in een eerder stadium een hoge positie binnen het Egyptische leger; het was dan ook militaire macht […]

Read More