Close

Irakezen naar stembus in Rotterdam

Aanstaande 30 april zijn de Irakese parlementaire verkiezingen gepland, afgelopen zondag en maandag konden Irakezen die in Nederland verblijven alvast stemmen in Rotterdam. Volgens een van de vrijwilligers die de gang naar de stembus in Nederland regelde was de opkomst teleurstellend laag. Dat komt door verschillende factoren, onder andere omdat alleen in Rotterdam gestemd kan […]

Read More

De fout die we niet weer maakten

In september 2013 werd duidelijk dat er gifgassen (mosterd- en zenuw-) waren gebruikt in het conflict in Syrië tussen president Bashar al-Assad en rebellenfracties. Het bleef, en blijft nog steeds, echter onduidelijk welke partij precies gebruik maakte van dit verschrikkelijke wapen, dat het effect heeft mensen te ‘verbranden’ (mosterdgas) en te verlammen (zenuwgas), uiteindelijk leidend […]

Read More

Salafisme
Interne verdeeldheid en strijd

Afgelopen week verscheen een artikel van het Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) onder de titel ‘Indonesians and the Syrian Conflict‘. Een must read voor iedereen die geïnteresseerd is in wat er precies gaande is in Syrië en meer inzicht wil krijgen in hoe verschillende groepen in verhouding tot elkaar staan. Wat het artikel […]

Read More

Polarisatie onder Nederlandse moslims

Naar aanleiding van de recente publicaties in nrc.next, NRC en Trouw over groeiende polarisatie tussen soennieten en sjiieten, wilden wij als IMORS daarop enkele aanvullingen doen. Wereldwijd is de polarisatie reeds een bekend fenomeen, met brandhaard Syrië als meest actuele en overduidelijke epicentrum van conflict tussen – grofweg gezegd – sjiieten aan de ene kant […]

Read More

Grenzeloze jihad

Na bijna drie jaar vechten, en drie jaar speculatie of de aard van de oorlog in Syrië sektarisch is, neigt het conflict inderdaad in de richting van een algehele oorlog tussen verschillende islamitische denominaties. Inmiddels lijkt het een reële optie te zijn dat het regime Assad zijn macht behoudt,1 al dan niet terwijl islamistische facties […]

Read More

IMORS steunt Amnesty-oproep aan staatssecretaris

IMORS steunt de oproep van Amnesty International aan staatssecretaris Fred Teeven om (tijdelijk) meer Syrische vluchtelingen in Nederland toe te laten. Via het tekenen van een ‘kerstkaart’ kan deze wens kenbaar gemaakt worden. Zie: http://www.amnesty.nl/stuur-staatssecretaris-teeven-een-kaartje Als IMORS zijn wij wel van mening dat er gedegen controle moet plaatsvinden op mogelijke invloed van radicale of jihadistische […]

Read More