Close

Arjen Buitelaar

Sistani’s Jihad Fatwa

-Uitgegeven verklaring van het kantoor van Sayyed Sistani- In de naam van God de Barmhartige, de Genadevolle De hoogste religieuze autoriteiten volgen met grote bezorgdheid de laatste ontwikkelingen omtrent veiligheid in de stad van [de provincie] Nineveh, en de omringende plaatsen, en zij [de religieuze autoriteiten] dringen erop aan dat de Irakese regering en alle […]

Read More

Irakezen naar stembus in Rotterdam

Aanstaande 30 april zijn de Irakese parlementaire verkiezingen gepland, afgelopen zondag en maandag konden Irakezen die in Nederland verblijven alvast stemmen in Rotterdam. Volgens een van de vrijwilligers die de gang naar de stembus in Nederland regelde was de opkomst teleurstellend laag. Dat komt door verschillende factoren, onder andere omdat alleen in Rotterdam gestemd kan […]

Read More

Salafisme
Interne verdeeldheid en strijd

Afgelopen week verscheen een artikel van het Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) onder de titel ‘Indonesians and the Syrian Conflict‘. Een must read voor iedereen die geïnteresseerd is in wat er precies gaande is in Syrië en meer inzicht wil krijgen in hoe verschillende groepen in verhouding tot elkaar staan. Wat het artikel […]

Read More

Polarisatie onder Nederlandse moslims

Naar aanleiding van de recente publicaties in nrc.next, NRC en Trouw over groeiende polarisatie tussen soennieten en sjiieten, wilden wij als IMORS daarop enkele aanvullingen doen. Wereldwijd is de polarisatie reeds een bekend fenomeen, met brandhaard Syrië als meest actuele en overduidelijke epicentrum van conflict tussen – grofweg gezegd – sjiieten aan de ene kant […]

Read More

Inleiding

December 2012 zijn wij ons onderzoek naar sjiieten in de Lage Landen gestart. Dit idee is voortgekomen uit een eerder samenwerkingsverband waarin wij onderzoek hebben gedaan dat hier nauw op aansluit en waarvan een samenvatting is gepubliceerd in een islamspecial afgelopen jaar van Begrip: Moslims-Christenen. Via zowel een kwantitatieve als kwalitatieve benadering kijkt dit onderzoek […]

Read More

Onderzoek

Islam is sedert lange tijd aanwezig in westerse samenlevingen. Sinds de grote migratiegolven plaats hadden in het tweede deel van de 20e eeuw, steeg het aantal islamitische Europese inwoners aanzienlijk. In eerste instantie waren deze redelijk welkom in Europa, maar dat veranderde na de grote economische crisis van de jaren 80. Moslims werden zichtbaar als […]

Read More

Grenzeloze jihad

Na bijna drie jaar vechten, en drie jaar speculatie of de aard van de oorlog in Syrië sektarisch is, neigt het conflict inderdaad in de richting van een algehele oorlog tussen verschillende islamitische denominaties. Inmiddels lijkt het een reële optie te zijn dat het regime Assad zijn macht behoudt,1 al dan niet terwijl islamistische facties […]

Read More