Close

Ahmed Marcouch speelt met vuur
Nieuwe column op Nieuwwij van Arjen Buitelaar

Marcouch noemt het salafisme ‘het voorportaal tot gewelddadig jihadisme’ en roept op tot een verbod van salafisme in Nederland. In april 2013 stelde hij terecht dat bepaalde salafistische predikers een dubbele boodschap hebben omdat zij zowel opruiende preken houden voor de eigen gemeenschap, als publiekelijk fatwa’s uitvaardigen waarin ze jongeren oproepen niet af te reizen naar Syrië. Dualistisch denken dat door salafistische predikers bevorderd wordt draagt absoluut bij aan de radicalisering van mensen.

woensdag 9 december 2015

Stel nou eens dat het voorstel van Marcouch om salafisme te verbieden doorgang vindt; Studies uit langdurig onderzoek, zoals The Fundamentalism Project, wijzen uit dat grofweg drie hoofdfactoren bijdragen aan de fundamentalisering van individuen en groepen. De weg die Marcouch voorstelt zou wel eens zeer gevaarlijk kunnen uitpakken…

Lees waarom op Nieuwwij: Ahmed Marcouch speelt met vuur

Gerelateerde berichten

Ahmed Marcouch, nieuwwij, salafisme, verbod

%d bloggers liken dit: