Close

Inleiding

maandag 20 januari 2014

December 2012 zijn wij ons onderzoek naar sjiieten in de Lage Landen gestart. Dit idee is voortgekomen uit een eerder samenwerkingsverband waarin wij onderzoek hebben gedaan dat hier nauw op aansluit en waarvan een samenvatting is gepubliceerd in een islamspecial afgelopen jaar van Begrip: Moslims-Christenen.

Via zowel een kwantitatieve als kwalitatieve benadering kijkt dit onderzoek naar de wijze waarop de identiteit van jonge Nederlandse en Belgische sjiieten is opgebouwd. Er wordt achtergrondinformatie gegeven over normatieve sjiitische islam, aantallen sjiieten in Nederland en België, beeldvorming omtrent moslims, en identiteitsconstructie. Kernthema’s zijn religie, etniciteit, en burgerschap.

Kernwoorden: sjiitische islam, identiteit, jeugd, religie, etniciteit, burgerschap, Lage Landen, Nederland, België

België, burgerschap, etniciteit, identiteit, jeugd, Lage Landen, Nederland, religie, sjiitische islam

%d bloggers liken dit: